1. เอกสารการสมัครสมาชิก

1.1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

2. เอกสารการกู้เงิน

2.1 คำขอและสัญญากู้เงินสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน
2.2 คำขอและสัญญากู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ

2.3 㺻˹ ͹ѵԹ˵ةءԹ

2.4 Ӣ͡Թѭ

2.5 Ӣ͡ԹѭѡҹҪ

3. เอกสารเงินฝากสหกรณ์

3.1 ใบนำฝากเงิน

3.2 ใบถอนเงิน

3.3 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

3.4 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.5 ใบเพิ่ม-ลดค่างวดรายเดือน เงินกู้สามัญ

4. เอกสารเกี่ยวกับหุ้น

4.1 หนังสือจำนำหุ้น

4.2 ใบขอเพิ่มค่าหุ้นเป็นครั้งคราว

4.3 ใบเพิ่ม-ลด หรือหยุดส่งหุ้นรายเดือน

5. เอกสารอื่นๆ

5.1 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

5.2 หนังสือขอเปลี่ยนคนค้ำประกันเงินกู้

5.3 หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือบำนาญ

5.4 หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์

5.5 ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ (สำหรับสมาชิก)

5.6 คำขอเปลี่ยนแปลงวิธีการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ

5.7 แบบคำขอทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

5.8 㺤ӢһСѹ¡Сѹ¼ԹẺ

5.9 ˹ѧԹ繪ͺҡ/ӻСѹ

copyright | privacy | home

[XHTML 1.0] [CSS]